Účtovný výkaz

KMH, spol. s r.o. (IČO: 34134565) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020414814_IR_2009_631_2011_500446.TIF