Účtovný výkaz

KMH, spol. s r.o. (IČO: 34134565) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2020414814_IR_2009_631_2011_500445.TIF