Účtovný výkaz

KMH, spol. s r.o. (IČO: 34134565) vykonala dňa 02.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.RTF