Účtovný výkaz

KMH, spol. s r.o. (IČO: 34134565) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2020414814_IR_2012_2014424902013.TIF