Účtovný výkaz

KMH, spol. s r.o. (IČO: 34134565) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2020414814_IR_2011_2014832982012.TIF