Účtovný výkaz

KMH, spol. s r.o. (IČO: 34134565) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020414814_IR_2010_631_2011_515383.TIF